Covid 19
ზურაბ სეფისკვერაძე
 • სასაუბრო უცხო ენა: რუსული, ესპანური
 • ლელა მესხი
 • სასაუბრო უცხო ენა: ინგლისური
 • სოფიო ყანჩაველი
 • სასაუბრო უცხო ენა: რუსული
 • რუსუდან სილაგაძე
 • სასაუბრო უცხო ენა: რუსული
 • თამარ მანაგაძე
 • სასაუბრო უცხო ენა: ინგლისური
 • დავით გაჩეჩილაძე
 • სასაუბრო უცხო ენა: რუსული
 • ანტონ სინატაშვილი
 • სასაუბრო ენა: ინგლისური, რუსული
 • დათო ლიკლიკაძე
 • სასაუბრო ენა: რუსული, ინგლისური, გერმანული
 • თამარ კვანტალიანი
 • სასაუბრო უცხო ენა: რუსული
 • ნანიტა ზაუტაშვილი
 • სასაუბრო უცხო ენა: ინგლისური, იტალიური, რუსული
 • ტატიანა გაბრიჩიძე
 • სასაუბრო უცხო ენა: რუსული
 • ქეთი უგლავა
 • სასაუბრო უცხო ენა: ინგლისური, რუსული
 • ცირა ხაბურძანია
 • სასაუბრო უცხო ენა: ინგლისური, რუსული
 • ხათუნა შანგუა
 • სასაუბრო უცხო ენა: ინგლისური, რუსული
 • თამარ მშვილდაძე
 • სასაუბრო უცხო ენა: ინგლისური, რუსული