Covid 19

Where to stay

Hotel "Vintage"
 • Samakashvili street 3, Tskaltubo
 • Hotel "Oasis Villa"
 • Ternali village, Tskaltubo
 • Hotel "Chill Out"
 • 3 Tabidze street, Tskaltubo
 • Health Resort "Imereti"
 • 8 Tsereteli street, Tskaltubo
 • Hotel Sanatorium "Tskaltubo"
 • 1 Paliashvili street, Tskaltubo
 • Hotel "Tskaltubo Plaza"
 • 15 a Rustaveli street, Tskaltubo
 • Hotel "Nikala"
 • 6 Tsereteli Street 3rd lane, Tskaltubo
 • Hotel "Villa Edem"
 • 11 Otia Ioseliani str., Tskaltubo
 • Hotel "Argo"
 • 8A Rustaveli str., Tskaltubo
 • Hotel "Samotkhe"
 • Sairme Resort
 • Hotel "Olimpo"
 • Sairme Resort
 • Hotel "Sairme"
 • Sairme Resort
 • Sazano Winecellar and Hotel
 • Village Zeda Sazano, 50 km. away from Kutaisi.